PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW, PRACE ALPINISTYCZNE – wykonujemy prace w koronach drzew wymagające nietypowych metod dostępu. prace w koronach drzewZajmujemy się pielęgnacją i wycinką drzew metodami alpinistycznymi wszędzie tam gdzie warunki nie pozwalają na zastosowanie ciężkiego sprzętu. Pracujemy w trudnych warunkach (skarpy, gęsta zabudowa, bliskość szlaków komunikacyjnych, obiektów zabytkowych, pomników). Wykonujemy cięcia sanitarne (usuwanie suchych i chorych konarów i gałęzi), korekty kształtu korony i wysokości drzew (obniżenie wysokości drzewa, rozluźnienie korony, prześwietlanie), wycinanie drzew lub cięcia techniczne tzw. cięcia bezpieczeństwa (redukcje koron drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i budynków). Zabezpieczamy drzewa na terenach budów.